Реклама

ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМА

 
Цените са без ДДС и се отнасят за периода на политическата кампания – 2018/2019.
Тарифа:
  1. Цена за интервю - 500 лв. без ДДС
  2. Цена за репортаж/информационен материал – 500 лв без ДДС
  3. Цена за банер – 200 лева (на ден) без ДДС
 
За информация и уточняване на техническите изисквания за банерите:
reklama@front.bg

ВАЖНО: Всички платени текстове се отбелязват със знак "платена публикация".